۱۱۰۰ واژه که باید دانست

50,000 تومان 43,000 تومان