از ما بیشتر بدانید

زبانکده فرامرزی

کار ما چیست؟

زبانکده فرامرزی یک کارگروه ویژه در خصوص برسی کتب تخصصی زبان است که میتواند به شما کمک کند بهترین کتاب را در هر سطحی که هستید انتخاب کنید.

ما چکونه کتاب ها را انتخاب میکنیم؟

بهرمندی از بهترین استاید زبان ما را بر آن داشت که از مشاوره ایشان استفاده کنیم و کتاب ها را با مطالعه قبلی و انرژی که برای تحلیل محتوای کتاب داریم به دست شما برسانیم.

دغدغه های ما چه بود؟

زبانکده فرامرزی

در بسیاری از مراجعات حضوری و تلفنی متوجه شدم بسیاری از دانشجویان حوزه فراگیری زبان نمیدانند چه کتابی باید تهیه کنند و این آرام به دغدغه ای تبدیل شد که روزانه بیش از ۲۰ نفر مراجعه و یا تماس داشته باشیم که از این مشکل رنج می بردند.

از این رو دست به کار شدم و کارگروهی تخصصی تشکیل دادم که به سادگی شما را به آنچه نیاز دارید نزدیکتر کنیم.

این وب سایت پس از مطالعه و تحقیق زیاد تشکیل شد و هنوز هم میدانیم شما به مشاوره های یک استاد نیازمندید تا بتوانید بهترین کتاب و سریعترین مسیر را برای یادگیری زبان طی کنید

ما به صورت شبانه روزی هستیم تا این نیاز شما را به صورت رایگان مرتفع سازیم.

امیر فرامرزی / مدیرعامل

معرفی زبانکده فرامرزی

تیم ویژه ما

را بیشتر بشناسید.

طراحان سیستم

مشاور و طراح سایت

امیر فرامرزی

مدیرعامل
تاسیس @۱۳۸۲

همراهان همیشگی زبانکده فرامرزی

۲۰
سال فعالیت مستمر
۲۰۰۰
معرفی کتاب
۱۹۸۹
تعداد کتاب موجود
۵۸
استاد برتر
۲۱
موسسه آموزش زبان
۷۵۰۰
مشتری راضی